Офіційний інтернет-сайт ТОВ "Стандарт-Реєстр"

Про компанію
Клієнту
Звітність
Депозитарна установа
Повідомлення акціонерам
Контакти

Повідомлення акціонерам****************************************************

26.03.2020 ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» 05309512
20.03.2020 ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" 05508186
18.03.2020 ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» 04012885
17.03.2020 ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» 00299758
16.03.2020 ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» 05761614
13.03.2020 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» 05402588
10.03.2020 ПрАТ «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» 00104060
10.03.2020 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» 01412851
04.03.2020 ПрАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ» 05309512
04.03.2020 ПрАТ «АЗМК» 00130636
08.01.2020 ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» 04012885
26.07.2019 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» 01412851
26.07.2019 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» 05402588
02.05.2019 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» 05402588
02.05.2019 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» 01412851
09.04.2019 ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" 05508186
25.03.2019 ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" 05761614
19.03.2019 ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" 05508186
14.03.2019 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» 05402588
14.03.2019 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» 01412851
07.03.2019 ПрАТ «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» 00104060
26.11.2018 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» 01412851
26.11.2018 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» 05402588
19.10.2018 ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» 05402588


****************************************************

Шановний депоненте!


Товариство з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр» (надалі - Депозитарна установа) висловлює Вам свою повагу та на виконання Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 07 березня 2017 року №148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 р. за № 408/30276 (надалі – Рішення №148), доводить до відома наступне:

Рішенням № 148 врегульовано питання щодо направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

Згідно вказаного Рішення Депозитарна установа має переукласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах зі своїм депонентом у разі необхідності, доповнивши його наступним: «Депозитарна установа зобов’язана: направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі невчинення депонентами необхідних дій для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до Рішення №148 та відсутності в анкетах рахунку в цінних паперах та/або договорах про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах інформації про адреси електронної пошти депонентів та/або контактні номери їх мобільних телефонів (у тому числі відсутності актуальної інформації), акціонер не зможе отримати персонально електронне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.

У разі направлення акціонерним товариством повідомлення всім особам, які є акціонерами на певну дату, через Депозитарну систему, Депозитарна установа також забезпечує розміщення даного повідомлення на власному веб-сайті www.st-register.kiev.ua із зазначенням визначеної Рішенням 148 інформації про акціонерне товариство, що направляє повідомлення акціонерам, та виду повідомлення. Таке повідомлення також розміщується на веб-сайті Національного депозитарію України. Повідомлення здійснене у такій спосіб є виконанням депозитарною установою норм Рішення 148 щодо забезпечення направлення повідомлення акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України.

Депозитарна установа надсилає копію повідомлення акціонерного товариства отриманого від Центрального депозитарію, депонентам, що є акціонерами шляхом електронного листа з адреси електронної пошти для направлення повідомлень (office@st-register.kiev.ua) на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента.

Також, депоненти (акціонери) можуть отримати копію повідомлення відповідного акціонерного товариства, за місцезнаходженням Депозитарної установи м. Київ, вул. Івана Франка, 40-б.

****************************************************

19.10.2018 До уваги акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»!!!
Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (коду за ЄДРПОУ 05402588) було направлено повідомлення окремим акціонерам через депозитарну систему України про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ», які відбудуться 06 листопада 2018 року. Акціонери ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ», рахунки в цінних паперах яких обслуговуються депозитарною установою ТОВ «Стандарт-Реєстр» на підставі договору з акціонерним товариством ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» про відкриття / обслуговування рахунків у цінних паперах власників, копію повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ», які відбудуться 06 листопада 2018 року, можуть отримати за місцезнаходженням депозитарної установи ТОВ «Стандарт-Реєстр»:
м. Київ, вул. І. Франка, буд. 40-Б .
Графік роботи депозитарної установи:
кожного робочого дня з 9:00 до 18:00
у п'ятницю та передсвяткові дні з 9:00 до 17:00
обідня перерва з 13:00 до 14:00
Контактні номери телефону: 044 581-09-68, 591-09-69