Офіційний інтернет-сайт ТОВ "Стандарт-Реєстр"

Про компанію
Клієнту
Звітність
Депозитарна установа
Повідомлення акціонерам
Контакти

Клієнту

Інформація для клієнта згідно статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"

№пп
Перелік інформації*
Фінансові послуги, що надаються ТОВ ІК «Стандарт-Реєстр»
1
Фінансові послуги, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг
ТОВ «Стандарт-Реєстр» надає фінансові послуги на фондовому ринку на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку та ліцензії Національного банку України: Діяльність з торгівлі цінними паперами:
- Брокерська діяльність: Ліцензія серії АВ №617814 від 12.03.2012 (строк дії - необмежений).
- Дилерська діяльність: Ліцензія АВ №617815 від 12.03.2012 (строк дії – необмежений).
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, видана згідно рішення НКЦПФР №454 від 21.04.2016. Строк дії ліцензії з 21.04.2016, необмежений.
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 27.12.2013 № 125 (на право здійснення операцій, зазначених у пункті 10 (професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню, в частині здійснення брокерської та дилерської діяльності, за винятком діяльності, яка передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активі від фізичних осіб) частини першої статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо вони є валютними операціями)
Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання фінансових послуг зазначається у відповідному договорі з Клієнтом.
2
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість
Додаткові фінансові послуги надаються ТОВ «Стандарт-Реєстр» на підставі окремих договорів, які укладаються з клієнтом. Розмір, порядок нарахування та сплати винагороди за надання додаткових фінансових послуг визначається в окремому договорі з Клієнтом.
3
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги
Особливості нарахування (виплати) та оподаткування інвестиційного прибутку для фізичних осіб викладені у п. 170.2. ст.170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі-Кодекс). Відповідно до пп.170.2.9. п.170.2. ст.170 Кодексу податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець (крім операцій з цінними паперами, визначеними у п.165.1.52 п.165.1 ст.165 Кодексу). Відповідно до пп.168.1.1. п.168.1. ст.186 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу (18 відсотків, крім випадків, визначених у пунктах 167.2. - 167.5. ст. 167 Кодексу) та військовий збір, який розраховується шляхом застосування до об’єкта оподаткування ставки збору, встановленої п.п. 1.3. п. 161 Підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Розділу XX «Перехідні положення» Кодексу у розмірі 1,5 відсотка, та сплачує (перераховує) утриманий податок до бюджету під час кожного нарахування такого доходу, що не звільняє платника податку від подання річної податкової декларації при отриманні ним доходу, зазначеного у цьому пункті. Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами.
4
Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання
Внаслідок дострокового припинення дії Договору та/або разового замовлення, ТОВ «Стандарт-Реєстр» та клієнт зобов'язуються провести взаємні розрахунки. Порядок проведення взаємних розрахунків регламентується відповідним договором.
5
Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги
Спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги, врегульовуються у досудовому порядку, в тому числі шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на території України згідно з законодавством України
6
Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Поштова адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп.30
Приймальня Голови Комісії
+38 (044) 254 24 30
Канцелярія
+38 (044) 254 23 31
Загальні питання:
info@nssmc.gov.ua
Доступ до публічної інформації
zapyt@nssmc.gov.ua

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Центральний апарат: 01001, м. Київ-1, вул. Б.Грінченка 3,
Телефон довідкової телефонної служби:
(044) 234-39-46
Е-mail: office@nfp.gov.ua

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
Поштова адреса: 03680 м. Київ-150, вул. Антоновича, 174
Тел.: (044) 528-94-38
Факс: (044) 528-56-00
Гаряча лінія: (044) 528-92-44
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua, nv@dsiu.gov.ua
7
Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами
ТОВ «Стандарт-Реєстр» надає власні фінансові послуги з торгівлі цінними паперами та послуги у процесі провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.


Додаткова інформація

Забезпечення доступу інвалідів та маломобільних груп наслення до приміщення та послуг Товариства
Рекомендації під час карантину від ТОВ "Стандарт-Реєстр"